Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym

Wyszukiwanie zaawansowane

RODO

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radowie Małym  (Administrator Danych Osobowych), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 r.) informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna z siedzibą w Radowie Małym zarejestrowany w rejestrze samorządowych instytucji kultury Gminy Radowo Małe Nr 1, NIP:2530333035, numer REGON: 321225555, tel.: 915618424, e-mail: gok.radowomale@wp.pl
  2. Adres e-mail do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: gok.radowomale@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody w celu realizacji zajęć artystycznych, warsztatów artystycznych, konkursów artystycznych, wydarzeń kulturalnych prowadzonych i organizowanych przez Nowogardzki Dom Kultury.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  8. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz ich przekazywania do Państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Stawicka

Data wytworzenia:
24 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Elżbieta Stawicka

Data publikacji:
24 lut 2023, godz. 12:19

Osoba aktualizująca informacje

Elżbieta Stawicka

Data aktualizacji:
24 lut 2023, godz. 12:19